Как да четем 10 пъти по-бързо - Скоростно четене

Гледали ли сте филма "Матрицата"? Спомняте ли си, как Нео се обучаваше
с помощта на компютър? Искате ли след минути вашият компютър да свърши
почти същата работа за вас?

Скоростно четене

Звучи като състезание.....
Всъщност, това е способност, която повечето хора дори не подозират, че притежават. Хората четат със скорост 900-1000 знака в минута. Просто така са научени и никой никога не им е казвал, че има нещо различно от обикновеното четене - понякога скучен и уморителен процес, който отнема много време и невинаги резултатите от него са налице.

Скоростното четене е способността на човек да възприема текстова (и всякаква друга) информация по-бързо от обикновено. Тази способност не е вродена, а се развива. Какво ще си помислите, ако видите човек да прелиства книга, задържайки погледа си върху страниците за не повече от две секунди? Най-вероятно, че му е интересно да прегледа заглавията на главите или просто разглежда картинките. Ако този човек е усвоил скоростното четене, той наистина чете, при това не повърхностно, а задълбочено, като си представя образно всяка отделна ситуация от действието, развиващо се в книгата, или запомня сложни термини с тренирания си за ускорена и съсредоточена работа ум.

Информацията, съдържаща се в една страница плътен текст, е равна приблизително на 2-5 килобайта (извинявам се на читателите, които не са свикнали с компютърните термини, но не мога да се сетя за друга единица информация, която да използвам :).

Информацията, която се съдържа в една картинка, голяма колкото една страница формат А4, е равна приблизително на няколко мегабайта. А сега просто се огледайте наоколо или просто се вгледайте в далечината - колко информация мислите, че възприемат очите ви само за една секунда? Трудно е да се пресметне.

Всъщност нещата са малко по-сложни и пропорциите в количеството възприемана от човешкия мозък информация не са рани на тези, които компютърът би възприел от същото количество площ, но целта на тази статия не е да ви даде знания за строежа и функциите на човешкия мозък, а да ви покаже неговите възможности такива, каквито са в действителност, а не такива, каквито са във въображението ви. За да се сравнят способностите на нашия мозък с компютър, може да се използва следната картина:
представете си компютър, голям колкото най-високия небостъргач в Ню Йорк. Горе-долу така ще изглежда компютърът, способен да извършва работата, която извършва вашият мозък в момента. В такъв случай, защо, когато четем, се ограничаваме до минималните за нашето възприятие няколко килобайта информация за няколко минути?

Един от възможните отговори е, че това е максимумът, който можем да възприемем чрез четене, или казано по друг начин, че мозъкът ни не може да постигне по-голяма скорост на обработка и запаметяване на информацията от тази, с която работи в момента. Ако приемем този отговор, тогава например спортът би бил невъзможен - всички хора ще са с еднакви възможности и няма да има никой, който дори да се замисли, че може да се развие в дадена област повече от останалите. Фактите показват друго - тези, които поискат, могат да постигнат по-високи резултати в спорта. Защо? Защото са по-надарени от нас ли? В повечето случаи, не. Просто са решили да постигнат нещо, да развиват себе си и спорта като цяло.

Всички хора се учат да четат по на около 6-7 годишна възраст. Тогава те научават азбуката, започват да различават звученето на отделните букви, да свързват думите, които изговарят, както и написаните, и да ги възприемат като една и съща единица информация. Четейки, децата произнасят думите на глас, като малко по малко произношението се скрива и човек започва да чете безшумно, но продължава да произнася думите наум. Това е нивото, което достигат 99% от хората, когато станат на 8-9 години. Парадоксално е, че развивайки се в абсолютно всяка друга област и придобивайки все повече знания, в областта на четенето хората остават на ниво 9-годишна възраст през целия си живот!

Ще се опитам да обясня накратко как човешкият мозък пререботва зрителния образ на текста в информация, годна за съхранение и обработка.
Вече споменах, че детето се учи да чете, като свързва отделните букви, срички и думи с техните звукови еквиваленти, които е чувало преди това. С течение на времето то успява да си изгради слухов речник, т.е. може да синтезира наум звученето на всяка дума, която би могло да прочете. Дотук добре, скоростта на четене става "приемлива", но това ли е границата на нашите възможности? Скоростта, с която можем да четем, равна ли е на скоростта, с която можем да говорим?

Информацията, която получаваме през ушите си, или по-точно центъра в мозъка, който обработва слуховата информация, е нищожна като количество в сравнение с тази, която получаваме през зрителния център на мозъка. Следователно, ако се научим да възприемаме текстова информация не със слуховия, а със зрителния анализатор, ще увеличим скоростта на възприемане многократно, без да влошим качеството. Доказано е, че при скоростното четене текстът се запаметява със 70% по-добре, отколкото при обикновено четене. Разбира се, тези резултати са невъзможни без усилени тренировки, защото трябва да се пречупи навик, изработван с години. Това няма да стане за седмица или месец, но ако човек наистина е решил да усъвършенства четенето си, успехът е сигурен. Моят личен опит го доказва - за няколко часа удвоих скоростта и качеството при четене, но по-големи скорости отнемат много повече време и усилия. Всъщност, може да не гледате на скоростното четене като на усъвършенствано четене. Погледнете нещата така: вие трябва да научите мозъка си да възприема информация по съвсем нов начин - т.е. да се научите да четете наново. Представете си, че сте малко дете и се учите да четете. Единствената разлика е, че го правите по различен начин!

Скоростното четене има много преимущества пред обикновеното. Освен по-бързо, информацията се усвоява много по-добре. Да, колкото и странно да звучи, при по-голяма скорост информацията се възприема по-качествено, по простата причина, че нашият мозък започва да работи на по-високи, естествени за него "обороти".
Друго преимущество е лекотата, с която започвате да четете. Познавате чувството на умора и отегчение от продължителното четене, нали? Е, забравете за него. Когато четете бързо, мозъкът ви започва да произвежда адреналин в количества, близки до тези при спортуването. Чувствате се бодри и колкото повече четете, толкова повече ви се чете. Умората изчезва, появява се невероятен глад за знания. Глад, и то зверски! Когато за първи път прочетох няколко книги за един час, не можах да спя цяла нощ. Искаше ми се да продължавам да чета, мозъкът ми за първи път беше проработил с естествена за него скорост и искаше още! Можете ли да се досетите какво правих на другия ден? Четох до вечерта, когато... прегрях и имах нужда от почивка. Тук е моментът да ви кажа да не прекалявате с претоварването с информация. Ако почувствате умора, спрете. Помнете, че уменията идват с търпение и тренировки, нищо не става изведнъж, като с магическа пръчица.
За компютърните програми, които можете да ползвате, ще напиша по-късно.
За да опиша скоростното четене, трябва да обясня какво става в главата
ви, когато четете този текст например.
Първо, очите ви възприемат зрителния образ. После зрителният анализатор
на мозъка обработва образната информация, която след това се асоциира
от слуховия анализатор с определени звукови схеми, за да се получи
вътрешна реч.
Тази вътрешна реч се комбинира с емоциите, пораждани от текста,
създавайки информация, подходяща за съхранение. Всъщност за обработка
на възприеманите чрез четене думи се използват три "информационни
анализатора" - зрителен, слухов и речедвигателен.
За съжаление системата, по която сме се учили да четем, е несъвършена -
основен център за съхранение и обработка на информация в нея е
слуховият анализатор. Спомнете си как едно дете се учи да чете - първо
срича на глас, следейки думите с пръст, след това се научава да чете
думите една по една, после се научава да чете почти гладко, без да
произнася прочетените думи.

По време на четене почти при всеки човек се наблюдава повишено мускулно
напрежение в гърлото, гласните струни и устните, защото ние
продължаваме подсъзнателно да произнасяме думите наум, докато четем.
Това до голяма степен ограничава скоростта на четене, защото зрителният
анализатор на мозъка е способен да възприеме и обработи стотици и дори
хиляди пъти повече информация, отколкото слуховия.
Сега най-важното: как да се научим да възприемаме и обработваме
текстова информация главно чрез зрителния анализатор?

Отговорът е прост: трудно! Защото трябва да унищожим навик, изграждан с
години и превърнал се почти в инстинкт. Това изисква дълга и упорита
работа над себе си, но плодовете си заслужават: ще можете да четете с
пъти по-бързо, отколкото го правите сега, като ефективността няма да
намалее, а дори ще нарасне!

Упражнение №1:
Започнете да четете някоя книга. Докато четете, бройте наум до 30,
после започнете да броите отначало. Целта на упражнението е да
потиснете работата на слуховия анализатор по време на четене - той ще е
зает с броенето, а зрителният анализатор - с четене! Целта ви е да
научите мозъка си да разбира информацията, без тя да се преработва в
слухови образи. Прочетете по този начин минимум две-три книги. След
като преминете това упражнение, можете да започнете следващото.

Упражнение №2:

Вземете друга книга (различна от предишните) и започнете да я четете,
като в същото време си рецитирате наум някакво заучено изречение (две
или три - колкото искате). Повтаряйте ги, докато не прочетете книгата.
Отново минималното количество книги, които трябва да прочетете по този
начин, е две. В това, и във всички други упражнения, се подразбира
минималното количество страници да е не по-малко от 300.

Упражнение №3:
Сега, след като сте преминали най-трудната част от обучението си, е
време за компютърните програми (за тези, които нямат компютър - не мога
да кажа, че нищо не изпускате, но... продължавайте с упражненията,
скоростното четене съществува отпреди създаването на компютъра, така че
- упоритост и пак упоритост!).
От секцията Downloads в сайта (забележка, линкът към автора не работи, добри алтернативни програми са тази и тази), която е достъпна замо за регистрирани
потребители, можете да свалите няколко програми за скоростно четене. Аз лично ви препоръчвам SuperReader. Макар и с по-малка функционалност и размер от SpeedReader, тя е по-лесна за употреба и работи на по-бавни компютри. Информация за работа с програмата ще намерите на същата страница, както и в help-а на програмата.
Тези програми работят по следния начин: прожектират последователно на екрана думи или редове от предварително избран текст, като ви карат да четете по-бързо, отколкото можете да произнесете думите. В началото
нищо няма да си спомняте от това, което сте прочели, но с времето ще ви
стане лесно и дори приятно да четете по този начин. Когато стигнете до
ниво, в което ви е лесно, увеличете скоростта или броя показвани думи и
редове, за да продължите да се развивате.
Толкова за компютърните програми, продължаваме с другите упражнения.

Упражнение №4:
Вземете пак една книга и започнете да я четете, плъзгайки поглед по
редовете. Ще ви бъде по-лесно, ако в началото си помагате с някаква
пригодена за целта показалка или с пръст. Целта на упражнението е да ви
научи да движите очите си плавно и равномерно по текста (според мен
показалката е задължителна, но... въпрос на личен избор). Може да ви се
стори невероятно, но в момента очите ви "прескачат" от дума на дума.
Това бави четенето и уморява очите ви. За една страница текст не трябва
да отделяте повече от 50-70 секунди. Ако това ви се струва бързо... в
края на обучението си ще го правите за 2-3 секунди! Но засега прочетете
по този начин поне три книги, като на третата трябва да сте намалили времето до 20 секунди. Или 10, ако сте амбициозни!

Update:

В София се организира курс за бързо четене. За повече информация тук.

Update 2:

Организира се още един курс по скоростно четене в София. За повече информация Facebook страницата на MetaReading.
32 коментара:

Здравейте,

кой е източникът на тази информация? Вие или сте я превели отнякъде?

И защо няма дати кога е публикуван постинга :-)

Поздрави!

Анонимен каза...
юни 28, 2007 1:06 сл.об.  

Автор на статията е Александър Свердлов, от когото имам разрешение за използване на материалите.

Ето линкове към статиите му в списание 'Инсайт'
http://sverdlov.net/articles/index.php

Сега забелязах, че сайтът е променен и софтуера, който препоръчвам за упражнения по-горе не може да бъде открит. Можете да изтеглите сходни (дори по-добри) програми на руски език тук:

http://softobzor.ru/load/9754.html

http://essman.at.tut.by/

Hotspot каза...
август 05, 2007 12:15 сл.об.  

Извинете, но нещо не разбрах, защо при броенето до 30 в 1-вото упражнение трябва да става на ум?
Не трябва ли да се брои на глас за да остане слуховият анализатор зает?

Анонимен каза...
май 06, 2009 6:39 сл.об.  

Ако броите наглас слуговия анализатор не е зает а речевият синтез.

Не е невъзможно да се чете бързо, на възраст от 12-13 години четях по 100 страници стандартна книга на час, в последно време прочетох втората половина на Параграф 22 за по-млако от 4 часа което е скорост около 70 страници на час. Тази скорост е съвсем задовлителна според мен и е абсолютно конвенционална.

Като имам предвид смешника който е автор на текста едва ли може да му се вярва (познавам го лично)

Анонимен каза...
юни 23, 2009 2:11 пр.об.  

100 страници в час е почти 2 страници на минута, което е задоволителен резултат за бързо четене по тази програма.

hotspot каза...
юни 23, 2009 4:27 пр.об.  

като чета и броя нищо не разбирам....това нормално ли е...или трябва повече да се мъча

Анонимен каза...
юли 04, 2009 10:45 пр.об.  

Целта на Упражнение №1 е да се преодолее слуховия анализатор. Едва след това може да очаквате по-висока степен на запомняне.

xotspot каза...
юли 08, 2009 6:23 пр.об.  

Здрасти :) Много ми харесва идеята да подобря качеството и скоростта си на четене, така че се хванах за поста като удавник за сламка :) 2 въпроса: Не може ли вместо да броя и да си повтарям изречения на ум просто да си пусна музика и да си пея на ум? Би ли ми казал горе-долу колко време ти отне да се научиш да четеш така?

Анонимен каза...
август 12, 2009 1:44 сл.об.  

възможно е стига да си концентриран върху книгата, не върху песента

ще ти отнеме до година, това е бавен процес, но резултатът си заслужава

xotspot каза...
август 12, 2009 2:11 сл.об.  

Чудесно.... :)Как да се съсредоточа в/у книгата? Трябва ли да се съсредоточа в/у всяка дума/група от думи т.е. да ги видя? Просто не мога да си представя как ще се получи съсредоточаването ми над текста като слушам музика или броя или си повтарям нещо...
И другото което малко ме плаши е, че все ми се налага да чета и да знам някакви неща (сега например имам поправка:) и проблемът е, че аз ще се упражнявам, но въпреки всичко докато се науча ще се налага да си използвам нормалното четене. Това не обърква ли много мозъка? Не забавя ли процеса?
Трето: запознат ли си с методите фоточетене и Eye Q и имаш ли мнение за тези техники?

Анонимен каза...
август 17, 2009 10:38 сл.об.  

Трябва да се съсредоточиш върху група от думи, а по-късно върху цели пасажи, като си преместваш погледа с равномерен такт. Ако междувременно четеш по "нормалния начин" връщаш процеса назад.
При фоточетенето прелистваш една книга за 15-30 минути след което на следващия ден се предполага, че си усвоил контекста подсъзнателно. За него е правено изследване от НАСА, че е неефективно http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20000011599_2000009345.pdf

xotspot каза...
август 18, 2009 4:31 пр.об.  

Дисциплина и мотивация. Благодаря за темата, мисля, че това е решението на проблема ми.

Поздрави!
Евгени К.

Анонимен каза...
ноември 15, 2009 11:22 пр.об.  

дам нещо от сорта е да пишеш две разли4ни изре4ения едновременно с двете ръце , лявата едно дясната друго, възможно е в 1пония за един 5 то класник това не е проблем , но аз пробвах и тотално блокирах явнотребват тренировки

Анонимен каза...
януари 06, 2010 11:44 сл.об.  

Супер

Анонимен каза...
януари 29, 2010 7:19 сл.об.  

Може ли да попитам това може ли да се използва за чужди езици и дали научни матеряли могат да се учат така. Датите? Имената?

Анонимен каза...
април 13, 2010 10:05 сл.об.  

Приложимо е за всеки език, който можете да четете стандартно.

xotspot каза...
април 13, 2010 10:16 сл.об.  

Здравейте,
От много години в България има специализиран курс за бързо четене и в момента тече записване за нова група. Можете да видите подробности на сайта в секция календар или да се свържете директно с нас (секция контакти).
Поздрави
Адеа

април 05, 2011 1:25 сл.об.  

Здравей, много ми хареса статията и опитвам да следвам упражненията. Проблема е,че дори когато броя от 1 до 30 и обратно, успявам да казвам на ум товам което чета

Анонимен каза...
април 19, 2011 5:07 сл.об.  

Това много ме заинтересова и само да знапочне лятната ми ваканция и започвам да се обучавам и искам да попитам до година ще се науча ли и да чета за 5 сек. 1 стр. и дали това вобще е възможно и може ли някой да подтвърди това ?

Анонимен каза...
юни 02, 2011 6:06 сл.об.  

Здравейте!!!

Искаме да Ви поканим или Вашите приятели, познати да се включите в обучение по бързо четене.

Обучението започва на 19 юли 2011. Ще се провежда 2 пъти в седмицата, от 19 до около 20:30. Срещите планираме за понеделник и вторник (общо 10). Има възможност за допълнително договаряне на дните и часовете по време на обучението.

Обучението по БЪРЗО ЧЕТЕНЕ ще Ви помогне да се научите да четете по-бързо, но преди всичко, с много по-добро разбиране на текста. По време на курса ще Ви научим и на много други неща: концентрация, планиране, принципи на учене и др.

Обучението се провежда от вече 6 години в България. Водещи: Агниешка и Ники Димитров.

Цената на целия курс, с включени всички материали, подаръци, зала и кафе паузи е 300 лв с ДДС, за студенти и ученици предлагаме отстъпки.

Поздрави
Адеа – Център за ум и знание,

Анонимен каза...
юли 13, 2011 5:34 сл.об.  

Искам да попитам, тъй като от както се помня чета много барзо на ум, но само докато слушам музика, а на глас - започвам да сричам, правя прости грешки и тн. Мога ли да пропъсна №1 и №2?

Анонимен каза...
октомври 17, 2011 10:58 сл.об.  

Здравей, бих искал да попитам ти до къде си стигнал?
Също така забелязвал ли си някакви ефекти в зависимост от скоростта на броене, защото аз имам чувството, че въпреки, че броя на ум - продължавам да проговарям думите...

Жоро каза...
декември 11, 2011 5:03 сл.об.  

Ако при четене и броене все още изговаряте думите, значи го правите бавно, трябва погледът да минава по редовете със скорост, правеща невъзможно едновременното изговаряне на думи.

Анонимен каза...
февруари 07, 2012 12:48 сл.об.  

... И още нещо: водещи курс за фоточетене казват, че за да се поддържа усвоената способност, трябва всеки ден да се чете, може само по 5-10 минути (или страници, вече не помня), но да не се пропуска нито ден.

Анонимен каза...
февруари 07, 2012 12:53 сл.об.  

Здравейте, колкото случайно попаднах на тази статия, толкова и интересно ми стана това скоростно четене. Мисля, че разбрах как се прави всичко, но аз имам следното питане: нормално ли е (предполагам, разбира се в начлото), когато се старая да чета и да броя едновременно част от смисъла на текста да ми се губи?

Анонимен каза...
април 27, 2012 8:31 сл.об.  

как да разбера че сам усвоил пьрвото упражхение

Анонимен каза...
юни 07, 2012 10:09 сл.об.  

Виждам , че коментарите са доста стари. Има ли хора , които са опитали миналата година (2011та) и са пожънали накакъв успех. Ще има ли курсове тази година ?

Благодаря, предварително!

Ivan Ivanov каза...
юни 13, 2012 7:29 сл.об.  

Техниката се нарича Мнемотехника и е описана в списание Наука и техника. Обърнете внимание на най-добрата система в света Сугестопедия-Десугестопедия, разработена от д-р Лозанов

Анонимен каза...
юни 26, 2012 4:08 сл.об.  

Интересна статия, някой постигнал ли е реални резултати или всичко е в сферата на теорията ? На мен лично не ми се вярва тъй като понякога съм чел напълно отнесен, мислейки си за нещо друго и накрая нямам абсолютно никакъв спомен от прочетеното ...

blog sunny beach каза...
август 13, 2012 2:45 сл.об.  

Първото упражнение най-вероятно ще Ви отнеме 1-3 години, за да може да се похвалите накрая, че сте прочели 2-3 книги от по 300 стр., докато сте броили на ум до 30, и че сте разбрали всичко от тези книги.

Анонимен каза...
септември 09, 2012 2:01 сл.об.  

Здравейте!
От доста време се интересувам и прекарах бая часове в търсене на информация за този метод на четене , Искам да изкажа благодарности на автора и евентуално да дам някой съвет на хората , които те първа започват. Най-важното е желанието , ако имате хъс да се научите , то тогава ще се! Всичко останало е практика , четирите упръжнения са добра основа , от която може да се започне. Аз лично пробвах какво ли не за да потисна слуховия апарат ( слушане на музика , броене на ум и т.н. ) лично за мен оказа най-голям ефект фокусирането на погледа по 1 минута на ден в/у пламък на запалена свещ. Целта е да изпразните главата си от всякакви мисли ( един вид медитация , предупреждавам не е толкова лесно , колкото звучи ). Погледа трябва да е само в/у пламъка , дори и леко трепване е равно на провал. Когато усвоите този метод ще забележите ,че вниманието ви може да се концентрира в/у даден обект/дейност за много по-дълго без да губите концентрация. Предполагам сега ще си зададете въпроса ' Как взирането в една свещ ще ми помогне ? ' отговора е , че когато се научите да изпразвате главата си от всичко , ще може много по-лесно да се концентрирате в/у книгата и част от упражненията , написани по-горе от автора на статията. Ако успеете да механизирате този метод ще забележите , че ще възприемете голяма част от информацията на един текст дори и да ' Хвърлите един поглед '
П.П : Снощи просто за забавление прочетох ' Психоанализа, класиците ' (687 странци ) за не повече от час,час и половина

Анонимен каза...
септември 21, 2012 5:34 сл.об.  

mh, interesno e towa

Анонимен каза...
юли 19, 2013 5:23 сл.об.  

Публикуване на коментар

Публикуване на коментар

Безплатна синхронизация на снимки, видео и файлове за Android - iPhone - iPad - Windows PC - Mac - Linux. До 20 GB дисково пространство + 250 MB бонус. Научете повече.

Популярни публикации