Европейски сертификат доказва компютърни умения


Вие може би владеете отлично компютърните програми Word, Exсel, Photoshop, можете да сърфирате без проблеми из интернет и дори да се справяте с вируси.
Как обаче да убедите в това бъдещия си работодател?

Най-добрият начин е да разполагате с документ като сертификатите за компютърни умения ECDL (Europea- Computer Driving Licence) и ICDL - International Computer Driving Licence. С тях можете да докажете нивото, на което се намирате, независимо дали работите само с най-използваните компютърни програми, или можете и по-специфични неща, като например да боравите с цифрови камери. Сертификатът ECDL е създаден специално за Европа, а международната му версия ICDL е валидна за страните от целия свят. Тя паралелно навлиза в САЩ, Япония, Австралия и Китай.

Защо е необходим сертификатът

Сертификатът е създаден през 1996 г. по идея на ирландската фондация ECDL. Целта му е да уеднакви правилата за доказване на компютърни умения и да гарантира качеството на обучение. Програмата по сертифициране е разработена под егидата на Европейската комисия и е призната за общовалиден лиценз. Центровете за сертифициране по света са над 20 хиляди. Фондацията ECDL има амбицията да направи лиценза популярен колкото сертификатите за английски език TOEFL и SAT.

Според изследвания, предоставени от представителството на "ECDL - България", при недобра подготовка на персонала за работа с компютри се губят около три седмици годишно на човек, за да бъде обучен. Затова в много европейски държави този сертификат се изисква при кандидатстване за работа в големи корпорации, банки или държавната администрация. Инж. Петър Петров от "ИСДЛ - България" очаква в началото на 2007 г. и в България този лиценз да стане задължителен за държавните служители.

Изключителните права за сертифициране в нашата страна притежава консорциумът "ИСДЛ - България", който провежда курсове и изпити за сертификата. Той лицензира центровете за обучение и тестване, подготвя преподавателите по програмата. До момента в страната са сертифицирани 20 центъра. Единадесет от тях са в София, два - в Пловдив, три - във Варна, по един в Ямбол, Дупница и Хасково. Има и един мобилен център - автобус с десет работни места, връзка с интернет и генератор за ток. С предварително записване този мобилен център може да отиде до всяко по-малко населено място, където да проведе курс и изпит.

Какво съдържа програмата

Програмата ECDL се състои от четири сектора, различни по трудност - Foundational, Core, Advanced и Specialised. Всеки от тях е разделен на нива, за всяко от които се държи тест. В момента в България курсове могат да се полагат по първите два сектора. Advanced и Specialised стават достъпни тази година след присъединяването на България към ЕС. Секторът ECDL Foundational е разделен на три модула - базов, за напреднали и т.нар. e-Citizen, който включва основни умения за боравене с интернет и търсене на информация.

ECDL Core се състои от седем модула. За всеки от тях се държи и отделен тест. Модулите включват базови знания по информационни технологии, работата с операционни системи, познания в текстови редактори, уменията за работа с електронни таблици, бази данни, правене на презентации, работа в интернет.

В лицензираните центрове се организират курсове, които подготвят кандидатите за изпитите. За изучаването на всеки модул са необходими между 25 и 35 учебни часа. Програмите са достъпни на интернет адреса на ECDL www.ecdl.com. Посещението на курсовете обаче не е задължително. Ако желаещите да получат сертификат са уверени в своите знания и умения, могат да се запишат направо за изпита. Кандидатите могат да се явят на тест за диплома само за някои от модулите или на тест върху всичките седем модула, който дава пълният сертификат ECDL Core.

Тестът за един модул се състои от 80 въпроса и е с продължителност 45 минути. Въпросите целят да проверят не само знанията на кандидата, но и неговите умения. Това става чрез поставяне на практически задачи, за да се види доколко могат да прилагат наученото. Средната успеваемост на изпита е около 85%. Успешно издър­жан е изпитът със 75% верни отговори. Тестовете, както и курсовете са достъпни и за продук­тите на "Линукс", и за тези на "Майкрософт".

Кога отивате на изпит

Всеки кандидат може да избира времето, в което да се яви на изпита. Тестването може да се проведе и индивидуално. След като избере сертифициращ център, кандидатът се регистрира, решава кои са подходящите за него ден и час за явяване на теста. Купува си т.нар. скил карта, която важи за цял свят. В нея се вписва всяко явяване на изпит и въз основа на нея след това се издава сертификатът ECDL. Първият изпит задължително трябва да е в центъра, където кандидатът се е регистрирал. Следващите тестове може да направи във всеки лицензиран ECDL център в страната и чужбина.

След като сте заявили, че искате да се явите на изпит, от центъра, където сте се регистрирали, се изпраща заявка за теста до централата на фондацията в Дъблин. Оттам пристигат въпросите, които могат да са на български или на английски, по избор на кандидата. Засега центровете в България нямат правото да провеждат изпитването онлайн. Това ще се промени в началото на април 2007 г.

Отговорите на теста се проверяват от двама независими експерти, а резултатът се съобщава до три дни след провеждането на изпита.

Цените на курсовете могат да варират, защото всеки център определя сам ценовата си политика. За България препоръчителната цена за явяване на тест върху един модул е между 8 и 12 евро.
--------------------------------------------------------
Изпит
80 въпроса съдържа тестът за един модул от програмата ECDL. Проверяват се не само знанията на кандидата, но и неговите умения.
karieri.bg
0 коментара:

Публикуване на коментар

Публикуване на коментар

Безплатна синхронизация на снимки, видео и файлове за Android - iPhone - iPad - Windows PC - Mac - Linux. До 20 GB дисково пространство + 250 MB бонус. Научете повече.

Популярни публикации